Goede afspraken over wijkmoskee Gouda Oost

Gouda – Het voormalige supermarktpand aan de Dunantsingel 92 is vanaf 15 mei in gebruik als wijkmoskee. De huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat wordt vanaf dat moment niet meer gebruikt als moskee. De gemeente Gouda en MIV Assalam vinden het belangrijk dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Samen met een klankbordgroep uit de wijk is een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan.

Wethouder Tetteroo (Ruimtelijke Ordening): ‘Door de verplaatsing van de wijkmoskee in Gouda Oost is er een kleinschalige oplossing gevonden voor het gebrek aan gebedsplaatsen voor de islamitische gemeenschap. Ik ben blij dat alle betrokken partijen in goede sfeer met elkaar tot afspraken zijn gekomen. Door deze afspraken weten we ook waar we elkaar op kunnen aanspreken. Dat houdt ons allemaal scherp. Een aantal afspraken zal op een later moment worden bepaald, waaronder de uiteindelijke ingang(en) van de moskee. Daartoe zal er de komende maanden eerst goed gemonitord worden voordat er een definitieve beslissing wordt genomen. Ik ben ervan overtuigd dat we daar op constructieve wijze met de klankbordgroep uit gaan komen.’

Oog voor de omgeving
De gemeente en het moskeebestuur van MIV Assalam vinden het belangrijk dat de wijkmoskee geen overlast veroorzaakt. Daarom is een klankborgroep ingericht bestaande uit wijkbewoners, vertegenwoordigers van het wijkteam Gouda-Oost, Buurt Preventie Team Vreewijk+ en het Carmelcollege. Zij hebben met de gemeente en het moskeebestuur afspraken gemaakt over het parkeren, napraten op straat en andere onderwerpen die omwonenden van belang vinden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst. De klankbordgroep monitort de voortgang van de gemaakte afspraken en komt daartoe maandelijks bijeen (tijdens ramadan wekelijks). De omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over de afspraken en kunnen met hun vragen terecht tijdens een inloopavond.

Advertisements

Evaluatie
Het gebouw wordt ter beschikking gesteld tot en met 30 juni 2019. De gemeente, MIV Assalam en de klankbordgroep voeren 2 maanden voor afloop van deze datum een evaluatie uit, waarbij de gehele buurt wordt betrokken. Bij positieve evaluatie kan de wijkmoskee voor een langere periode in het gebouw blijven.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android 

11-05-2018 16:20