GHZ start verloskundige zorg in groepen

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) start op 27 januari een nieuwe methode van verloskundige zorg: CenteringPregnancy. Zij doet dit samen met de verloskundepraktijken van InZwang.
Bij CenteringPregnancy komen vrouwen, die in dezelfde periode uitgerekend zijn, in groepsvorm op controle en krijgen zij een actieve rol toebedeeld in het zorgproces. Deze methode kan bijdragen aan minder vroeggeboortes. Het GHZ is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze vernieuwde zorg aanbiedt in samenwerking met verloskundige thuispraktijken.
Heleen Houtsmuller, verloskundige in het GHZ, is erg enthousiast over het project.
”De groep bestaat uit acht à tien vrouwen. Er zijn tien avondbijeenkomsten gepland tijdens de zwangerschap en één bijeenkomst zes weken na de bevalling. De groepsbijeenkomsten duren ruim twee uur. Dat is veel langer dan het gangbare individueel consult van gemiddeld vijftien minuten. Daardoor kan uitgebreider gesproken worden over factoren die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.”

Tijdens de bijeenkomsten voeren de zwangeren de gebruikelijke zwangerschapscontroles zelf uit, zoals het meten van de bloeddruk. Daarnaast wordt uitgebreid voorlichting gegeven over bijvoorbeeld voeding en wordt gesproken over de bevalling en het kraambed.
“Het unieke aan CenteringPregnancy is de groepsdynamiek: alle aanwezigen hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Het bespreekbaar maken van zorgen, ervaringen en vragen van zwangeren in groepsverband stimuleert het zelfvertrouwen tijdens de zwangerschap, de bevalling en bij de rol als moeder. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren”, besluit Houtsmuller.