GHZ op 7de plaats in AD Ziekenhuis Top 100

Het Algemeen Dagblad publiceerde zaterdag 4 oktober voor de elfde keer de jaarlijkse AD Ziekenhuis Top 100. Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) staat dit jaar op de 7e plaats. In 2013 stond het GHZ op plaats 26.

Bestuursvoorzitter Godfried Barnasconi is zeer trots op de 7e positie in de ranglijst: “Bij alles wat we in het Groene Hart Ziekenhuis doen, vragen we onszelf af waarom we het doen en of het in het belang is van onze patiënten. Dit is ook ons uitgangspunt bij het continu verbeteren van onze zorg, goed luisteren naar patiënten en hun naasten. De kwaliteit van onze zorg borgen we uiteraard in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Het is goed om te zien dat onze inspanningen op het gebied van kwaliteit en veiligheid leiden tot een stijging in de AD Ziekenhuis Top 100.”

Het GHZ scoort over de hele linie in de AD Ziekenhuis Top 100 goed en op een aantal punten is de score verbeterd t.o.v. vorig jaar zoals de bestrijding van delirium (acute verwardheid). Verbeteringen hebben ertoe geleid dat nu alle patiënten die opgenomen worden en die 70 jaar en ouder zijn, standaard worden gecontroleerd op een eventueel delirium. Hiervoor hebben is op iedere verpleegafdeling een verpleegkundige verantwoordelijk gemaakt. Deze verpleegkundigen zijn hierin ook extra getraind en geschoold.

Godfried Barnasconi: “Werken aan onze kwaliteit is een continu proces. We zijn blij met deze mooie uitslag maar we blijven zowel nu als in de toekomst kritisch kijken naar ons eigen handelen. Als bestuur zijn wij natuurlijk bijzonder trots op de dagelijkse inzet van onze medisch specialisten en medewerkers. Zij maken het verschil voor de patiënt door zorg te leveren vanuit hun hart, gastvrij met oprechte aandacht, op het juiste moment. We hebben onze 7e plek in de AD Ziekenhuis top 100 aan hun inzet te danken.”