GHZ en huisartsen slaan handen ineen voor verbetering zorg voor patiënten met hartklachten na een ziekenhuisopname

De cardiologen van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en een aantal huisartsen uit de regio gaan de zorg voor patiënten met hartklachten na een ziekenhuisopname verbeteren. Dit doen zij door de nazorg, bestaande uit nacontroles en onderzoeken door de huisarts en de cardioloog, nog beter op elkaar af te stemmen en de patiënt hierover zo goed mogelijk voor te lichten.

Carlo van Tol, huisarts in Boskoop en Erik Weijers, cardioloog in het GHZ zijn nauw betrokken bij dit project. “Een ziekenhuisopname met hartklachten is voor patiënten in vele opzichten een ingrijpende gebeurtenis. Na opname start een twee jaar durend vervolgtraject waarin de patiënt zowel met de huisarts als de cardioloog te maken krijgt. Huisartsen en cardiologen hebben samen afspraken gemaakt hoe de nazorg het beste gegeven kan worden. Dit hebben we vastgelegd in een zogenaamd zorgpad. Om de patiënt goed voor te lichten is er een boekje gemaakt waarin is weergegeven wanneer de patiënt een afspraak heeft, met welke arts en wat de patiënt tijdens het bezoek kan verwachten. Daarnaast worden in het boekje de bloeddruk- en cholesterolmetingen en de medicatiewijzigingen bijgehouden. Op deze manier weet de patiënt waar hij/zij aan toe is en is de regie meer in eigen hand”, aldus cardioloog Erik Weijers.

Het zorgpad is opgezet door de huisartsen van Medisch Centrum Parklaan uit Boskoop, huisartsenpraktijk Bodelolaan uit Bodegraven, Gezondheidscentrum Goverwelle uit Gouda, huisartsenpraktijk de Sniep uit Waddinxveen en de cardiologen van het GHZ. Er wordt eerst gestart met patiënten van deze praktijken zodat er goed gekeken kan worden of de plannen ook in de praktijk optimaal werken. Het doel is om deze nieuwe werkwijze in de toekomst voor elke patiënt uit de regio mogelijk te maken. De regionale belangenvereniging voor huisartsen ROH Midden Holland en het GHZ hebben meerdere gezamenlijke projecten tussen huisartsen en specialisten opgezet, waarvan dit er één is. Met deze projecten willen zij de zorg voor patiënten verder verbeteren.