Gevallen Goudse college van B&W had onvoldoende brede Goudse vertegenwoordiging

gemeentehuis

Sinds begin juli zit de gemeente Gouda zonder democratisch gekozen bestuur. Onze burgemeester is op dit moment enig bestuurder nadat de gemeenteraad op 4 juli alle wethouders op staande voet naar huis heeft gestuurd.

Er wordt een verkenner aangesteld, de heer Hans Anderson, welke afgelopen maandagavond 15 augustus zijn eerste bevindingen heeft gerapporteerd aan de Goudse gemeenteraad.

Uit zijn rapport blijkt dat de oorzaken van de crisis vooral liggen in dat:

Advertisements

• De basis van de oude coalitie niet sterk genoeg was door dat er geen christelijke partij in de coalitie zat terwijl dit in Gouda een duidelijke stroming is;

• Portefeuille verdeling binnen de coalitie geen recht deed aan de profielen van de coalitiepartijen waardoor profilering van de individuele partijen naar haar kiezers lastig kan worden.

• Het handelen van Gouda Positief tijdens de coalitievorming in 2014 destijds voor een diep wantrouwen jegens deze partij heeft gezorgd bij alle oppositiepartijen toen aan tafel. Gouda Positief ging tijdens de coalitie onderhandelingen in het geheim gelijktijdig meedoen met twee verschillende coalitievormingstrajecten. Dit is tegen de “politieke mores”, aldus Andersson in zijn rapport. Tot op de dag van vandaag zorgt deze actie uit 2014 voor wantrouwen bij een aantal partijen en fracties, jegens Gouda Positief.

• Alle oppositiepartijen vinden ook dat het voormalige college van B&W moeite heeft gehad om de beloofde “open bestuursstijl” in te vullen. Dit vormt een voedingsbodem voor wantrouwen binnen diverse partijen en fracties.

Dit wetende is de vraag hoe nu verder? Vanaf woensdag 17 augustus zal er een tweede gespreksronde gaan plaatsvinden. Die ronde moet inzichtelijke maken hoe de verschillende partijen en fracties het toekomstig bestuur van Gouda willen invullen.

De wens van sommige partijen om eerst via mediation het vertrouwen de herstellen wordt niet gehonoreerd. Dat zal te veel tijd kosten waardoor Gouda te lang zonder democratisch bestuur zit, aldus Anderson.

Wordt het mogelijk toch nog een warme nazomer in Gouda?