Gemeenten protesteren tegen verruiming screeningsinterval borstkanker… maar wat vindt Gouda?

Gouda – Corona heeft veel impact op onze gezondheid: niet alleen de ziekte zelf, maar ook de consequenties ervan op andere terreinen. Zo wordt niet-urgente zorg uitgesteld, hebben veel mensen te maken met psychische klachten ten gevolge van een sociaal isolement en leiden de coronamaatregelen ertoe dat (onder andere) het bevolkingsonderzoek borstkanker vertraging oploopt. Daar komt nog eens bij dat er een tekort is aan screeningslaboranten. Deze combinatie van factoren heeft Staatssecretaris Blokhuis ertoe doen besluiten de screeningsinterval voor borstkankeronderzoek te verruimen van twee- naar driejaarlijks. Landelijk gaan er steeds meer protestgeluiden op tegen deze maatregel. Wat vindt de gemeente Gouda?

Borstkankerscreening
De borstkankerscreening wordt uitgevoerd onder vrouwen in de leeftijd van 50 tot 75 jaar. Elk jaar worden er 1 miljoen vrouwen gescreend. Daarmee worden volgens het RIVM jaarlijks 1450 sterfgevallen voorkomen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de nieuwe maatregel jaarlijks tot 57 doden aan borstkanker leidt, een toename van circa 4 procent (bron: Borstkanker.nl).

Oplopende COVID-achterstanden en personeelstekorten
Eind november 2020 informeerde staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer over zijn besluit: tot en met 2023 wordt de tijdsinterval van periodiek borstonderzoek tijdelijk verhoogd van twee- naar driejaarlijks. In zijn brief aan de Kamer gaf hij aan dat landelijk niet consequent aan de termijn van twee jaar kan worden voldaan vanwege een structureel tekort aan screeningslaboranten, waarbij het probleem verergerd is door de achterstanden die vanwege COVID-19 zijn opgelopen.

Advertisements

Maatregel intrekken
Op 3 december 2020 volgde er een motie van de PvdA, die veel bijval kreeg van andere partijen in de Tweede Kamer. In deze motie verzoeken de verschillende partijen de regering de borstkankerscreening tweejaarlijks in stand te houden en voorstellen te doen over de manier waarop deze termijn gehandhaafd kan blijven. De optie van screening in het ziekenhuis (in plaats van in de mobiele of vaste onderzoekscentra) wordt voorgesteld. In een reactie op deze motie (4 maart 2021) geeft de staatssecretaris aan dat trajecten in gang zijn gezet om personeel te werven, de functie van screener actief te promoten en de opleidingscapaciteit wordt vergroot. De inspanningen zijn erop gericht de screening vanaf 2024 weer om de twee jaar te laten plaatsvinden.

Landelijk geluid
De gemeente Gouda is door de gemeente Peel en Maas geïnformeerd over hun motie met betrekking tot de gang van zaken rond de borstkankerscreening. Deze gemeente roept de staatssecretaris op de maatregelen terug te draaien en zet in op het handhaven van de tweejaarlijkse screening. Ze stelt hierbij zelfs voor de leeftijdsgrens van 50 naar 35 jaar te verlagen. De gemeentes Zandvoort, Achtkarspelen, Tubbergen en Dinkelland dienden eenzelfde motie in.

Gemeente Gouda
Wat vindt de gemeente Gouda van de maatregel die de staatssecretaris heeft moeten treffen? Wethouder Dijkstra (o.a. portefeuille Publieke Gezondheid) geeft de volgende reactie: ‘Ik ben op de hoogte van de motie en vindt het een belangrijk onderwerp. Tegelijk zijn er als gevolg van COVID veel keuzes noodzakelijk geweest in verband met de grote druk op de zorg. Om een goed standpunt in te kunnen nemen over de motie en de maatregelen wil ik me eerst verder verdiepen in het onderwerp.’

In de komende weken leggen we de vraag neer bij verschillende fracties van de gemeente Gouda.

28-05-2021 10:10