Gemeente verleent extra €42.000 subsidie aan Nelson Mandela Centrum

De gemeente Gouda heeft besloten om voor het jaar 2015 aan Kwadraad een bedrag beschikbaar te stellen ad. € 42.000,00 voor een extra beheerder voor het Nelson Mandela Centrum. Deze beheerder wordt ingezet naast het reguliere beheer om overlast door jongeren tegen te gaan. De kosten kunnen worden gedekt uit het WMO-investeringsbudget.