Arriva pleit voor busstation aan huidige kant in Gouda

Het busstation moet op de huidige kant van de spoorlijn blijven. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de wenselijkheid van de verplaatsing uitgevoerd door Arriva. Of het er ook van komt, wordt pas in het voorjaar duidelijk. In het onderzoek heeft Arriva gekeken naar de reizigersstromen nu en in de toekomst. De meeste passagiers zitten in bussen die vanuit Rotterdam en de Krimpenerwaard naar Gouda komen, of daarheen reizen. Bussen uit noordelijke richting spelen een beperktere rol, zo komt naar voren in het onderzoek dat is uitgevoerd door de gemeente Gouda. Het aantal buspassagiers uit de richting Boskoop en Waddinxveen zal mogelijk vanaf eind 2016 zelfs nog wat verminderen, als de treinverbinding op lijn Alphen-Gouda van twee naar vier keer per uur gaat. Alles ongewijzigd laten betekent ook een mindere druk op het verkeer in de spoortunnel. Alle bussen uit zuidelijke richting zouden bij verplaatsing immers allemaal via de spoortunnel naar de Bloemendaalzijde moeten rijden.