Gemeente Gouda informeert hoteleigenaren niet over toeristenbelasting

De gemeente Gouda wenste met ingang van januari 2015 toeristenbelasting te ontvangen van de Hotels en slaapgelegenheden in Gouda. Dit besluit werd in einde november 2014 in de gemeenteraad bekrachtigd tijdens het goedkeuren van de begroting 2015.

Uit een brief, welke in het bezit is van de redactie, blijkt nu dat de hoteleigenaren de afgelopen 5 maanden niets hebben vernomen van de gemeente Gouda. In oktober hebben de 3 hotels in Gouda, zijnde Best Western, De Utrechtse Dom en Campanile Gouda, een brief gestuurd over de mogelijke invoering van de toeristenbelasting en de gevolgen voor de hotels om dit nog te implementeren op zo’n kort termijn.

Nu 5 maanden verder blijkt de gemeente noch ambtelijk noch bestuurlijk op deze brief te hebben geantwoord. Ook hebben de hotels geen instructie ontvangen op welke wijze de toeristenbelasting afgehandeld moet worden. Navraag door de hoteleigenaren bij het belastingbureau de BSGR, het orgaan welke de belastingen int voor Gouda, toont duidelijk aan dat ook bij hun niets is geregeld. Volgens het BSGR is de toeristenbelasting in Gouda namelijk per 2008 afgeschaft.

Advertisements