OPROEP VOOR GEDICHTEN GEINSPIREERD OP VROMAN EN GOUDA

Op 10 april 2015 vieren we in Gouda 100 jaar Vroman met een reeks van activiteiten. Vroman was vele dingen: bioloog, beeldend kunstenaar, maar bovenal dichter. Bij deze viering wil de Stichting Stadsdichter Gouda graag iedereen met dichttalent betrekken, in aansluiting op de velen die al bezig zijn om van de viering van VROMAN100 een mooi moment te maken.

Wij doen daarom een oproep aan alle die bij het dichten in Gouda betrokken zijn, of willen zijn, om een gedicht in te sturen geïnspireerd door de man of de poëzie van Leo Vroman. In de precieze vorm of thematiek bent u net zo vrij als Vroman dat zelf was.
Met nadruk worden degenen uitgenodigd die eerder al eens hebben meegedaan aan de Goudse stadsdichtersverkiezing, maar ook andere aspirant stadsdichters zijn zeker welkom, inclusief dichters die niet in Gouda wonen, maar zich wel verbonden voelen met de stad en de dichter.

U kunt uw gedichten opsturen naar stadsdichtersgouda@gmail.com. Een ruime selectie daaruit zal gepubliceerd worden op de Facebookpagina VROMAN100 en waar mogelijk verder verspreid worden. Op deze manier willen we er als Goudse dichters aan bijdragen dat niet alleen de nagedachtenis van Vroman wordt gevierd, maar ook de Goudse dichtkunst.

Advertisements

We zien uit naar elke inbreng – het bestuur van de Stichting Stadsdichtersverkiezing Gouda