Gemeente Gouda gaat voor gezamenlijkplan PWZ inclusief Moskee

GoudaActueel: samenvatting van besluit PWA kazerne 05022015 by Goudafm on Mixcloud

De Ark (school voor speciaal onderwijs), El Wahda (islamitisch centrum) en Gemiva (kinderdagcentrum,) hebben in december een intentieovereenkomst gesloten om gezamenlijke huisvesting te onderzoeken als oplossing voor de meer dan 10 jaar durende zoektocht van alle drie de partijen naar goede en geschikte huisvesting. Het college van burgemeester en wethouders van Gouda heeft dit proces voor de planontwikkeling van de drie partijen voor de herbestemming van het leegstaande PWAcomplex gefaciliteerd. De afgelopen maanden is door hen gewerkt aan de uitwerking van de plannen en is een ruimtelijke verkenning gemaakt. Partijen zijn het daarbij eens geworden over de verdeling van de ruimten en nieuwbouw op het complex alsmede over de financiering. De plannen zijn nu voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies(wat betreft de samenwerking) en goedkeuring voor wat betreft de investering voor de Ark en Gemiva.. Op basis van alle stukken en rapporten is het oordeel van het college dat, alles afwegende, de gezamenlijke huisvesting goed mogelijk is. En dat inpassing in de wijk verantwoord is, onder meer op basis van het uitgevoerde verkeersonderzoek, voldoende parkeerplaatsen, het slopen van de bunker en het beperken van de ruwbouwperiode tot 2 jaar. Het college heeft besloten om nu aan de gemeenteraad voor te stellen om kredieten voor De Ark en Gemiva ter beschikking te stellen zodat de plannen door kunnen gaan. De raad wordt tevens gevraagd om zijn ‘wensen en bedenkingen’ over het aangepaste plan te geven. Ook is een beantwoording opgesteld voor bewonersvragen, bij de verdere planontwikkeling blijven we in gesprek met hen.

Advertisements

De eerst volgende bewonersavond is 12 februari.

Belangrijke toezeggingen:
In de huidige plannen zijn een aantal belangrijke toezeggingen opgenomen die voor de buurt belangrijk zijn:

1. Geen gebedsoproepen
2. Behoud bomen
3. Goede verkeersafwikkeling
4. Bunker wordt gesloopt voor gebedshuis
5. Voldoende parkeerplaatsen
6. Parkeerterrein mogelijk voor Olympia bezoekes
7. Ruwbouwwerkzaamheden beperkt tot 2 jaar

pwa
pwa2
pwa3