Gemeente #Gouda biedt collectieve zorgverzekering voor lage inkomens

De gemeente Gouda heeft voor haar inwoners met een laag inkomen een voordelige collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar VGZ. Mensen met een laag inkomen betalen minder premie en wie jaarlijks hoge ziektekosten heeft kan ervoor kiezen om het eigen risico af te kopen. Dit doet de gemeente Gouda om burgers met een lager inkomen tegemoet te komen die voorheen gebruik konden maken van de afgeschafte CER en WTCG gelden.
Gouwenaars met een inkomen tot en met 120% van het bijstandsniveau kunnen kiezen voor het VGZ GemeentePakket Compleet met of zonder afkoop van het eigen risico. Het VGZ GemeentePakket Compleet bestaat uit een basis verzekering plus een aanvullende verzekering. De Gemeente Gouda draagt dan 15,- per maand bij. De afkoop van het eigen risico is aantrekkelijk voor wie vaste hoge ziektekosten heeft en structureel zijn jaarlijks eigen risico verbruikt. De Gemeente Gouda draagt voor dit pakket 9,- extra bij, waardoor burgers 24,- euro per maand minder betalen.
Compensatie eigen risico (CER)
De overheid heeft de compensatie eigen risico (Cer) en de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) afgeschaft. Dat waren regelingen voor mensen met hoge zorgkosten. Ter vervanging van deze regelingen biedt de gemeente haar inwoners met een laag inkomen én hoge zorgkosten de mogelijkheid om het eigen risico af te kopen. Zij zijn dan goed verzekerd voor minder geld.

Aanvragen
Kijk op www.gouda.nl/zorgverzekering of bel 140182 voor de voorwaarden en hoe u zich kunt aanmelden.