Gemaal Haastrecht ondersteunt scholen bij onderwijskerndoelen

Haastrecht/Gouda – Het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht biedt groepen scholieren tussen 10 en 14 jaar een programma van 90 minuten aan. Dat programma helpt scholen bij het bereiken van de onderwijskerndoelen. Afgelopen week ontvingen scholen in en in een ruime straal rondom Haastrecht hierover de nieuwe flyer.

Kerndoel 48 wordt bijvoorbeeld volledig door het Gemaal gedekt: ‘kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden en werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken’. Ook vele andere kerndoelen op het gebied van wereldoriëntatie komen tijdens het bezoek aan de orde.
De zogeheten scholengroep van het Gemaal bestaat uit een tiental enthousiaste rondleiders met jaren ervaring in het onderwijs. Met veel passie maken zij de schooljeugd wegwijs in de wondere wereld van polders, gemalen en het leven onder de zeespiegel.

Aan de hand van een grote maquette van 4 bij 8 meter wordt met stromend water duidelijk hoe men vanaf het jaar 1000 het water in het veenweidegebied van West-Nederland heeft beteugeld. Leerlingen kunnen op een reliëfkaart van Nederland zelf water in de grote rivieren spuiten. Met eigen ogen zien ze dan dat 60% van Nederland onder zeeniveau ligt en beschermd moet worden. In de filmzaal kunnen zij korte documentaires zien, waaronder de ramp van 1953.

Tot 1950 was het Gemaal een stoomgemaal. Daarna werden de grote centrifugaalpompen elektrisch aangedreven. Tijdens de excursie helpen de kinderen zelf bij het op stoom brengen van een kleine machine. Met behulp van een vloerkaart van 25m2 van het poldergebied tussen Utrecht en Rotterdam vertellen de rondleiders wat het ingrijpen van de mens in het landschap teweeg heeft gebracht.
Het programma van deze excursie gaat vergezeld van een lesbrief die vooraf op school behandeld wordt. Voor meer informatie: info@gemaalhaastrecht.nl of 06-1374 9168.