Geldbedrag terug AZC naar gemeente

Gouda – Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers maakt 244.682 euro over aan de gemeente Gouda. het geld is voor de kosten die gemaakt zijn ter voorbereiding op de komst van een asielzoekerscentrum in de voormalige PWA-kazerne in Gouda Noord. Het bedrag is net zo hoog als de conform de totale ingediende claim, inclusief twee derde van de gemaakte personeelskosten. Uiteindelijk zag het COA van de realisatie af vanwege protesten uit de buurt en omdat er door het kabinet minder asielzoekers naar Nederland mochten komen.

Bron: AD