CDA wil meer waardering én steun voor mantelzorgers

Gouda – De dag van de mantelzorg. CDA’ers zetten vandaag de mantelzorgers in het zonnetje. Met een bos bloemen en lekkernij. In de verschillende gemeenteraden klinkt vanuit de CDA-fracties bovendien de roep om meer waardering én steun voor de mantelzorgers. Het beleid voor mantelzorg moet uit de kinderschoenen.

Mantelzorgers zijn het cement van onze samenleving. Waar zouden we zijn zonder hen? Vaak doen ze hun werk in stilte en brengen dag in dag uit het omzien naar elkaar in de praktijk. Overbelasting van de mantelzorger is regelmatig aan de orde en dat moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

CDA wil meer waardering én steun voor de mantelzorger. Het beleid moet uit de kinderschoenen. Veel mantelzorgers hebben geen zicht op welke ondersteuning er voor hen mogelijk is. Dat varieert van een jaarlijkse cadeaubon, tot respijtzorg tot een gratis parkeerkaart. Of het aanwezig zijn bij een keukentafelgesprek waar ook hun behoeften meewegen in het toekennen van zorg door de gemeente. Bovendien moet meer informatie worden versterkt over wat er mogelijk is voor de mantelzorger.

Vandaag brengen CDA’ers bij mantelzorgers in de regio een teken van waardering via bloemen en lekkernij. Dit vindt plaats vanuit het lokale CDA in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Overigens beperkt het zich niet tot dit initiatief van de CDA’ers in deze gemeenten. Dit omdat de dag van de mantelzorgers landelijk is en mantelzorgers vandaag op vele manieren in het zonnetje worden gezet.