Geen hotel in voormalig Weeshuis

Gouda – De komst van een hotel en hoogwaardig restaurant in het voormalige Weeshuis en het archiefgebouw aan de Groeneweg zijn van de baan. Datzelfde geldt voor de zorgappartementen in de voormalige Klaas de Vriesschool en twee koopwoningen aan de Spieringstraat. De plannen hiervoor blijken volgens SVC Vastgoed Expertise niet haalbaar. Men ziet daarom af van de koop van het complex. De toekomst van het Weeshuis blijft daarmee voorlopig onduidelijk.

SVC noemde als knelpunt onder meer de huuropbrengst die te laag zou zijn in verhouding tot de benodigde investering. Ook blijkt de hotelmarkt in Gouda voor exploitanten en investeerders moeilijk te zijn. Verder had men moeite met de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden rond het project.

‘Eten, verblijven, ontmoeten’
Het college gaat zich nu beraden op het vervolg, zowel voor wat betreft het proces als de inhoud van het programma, waarbij de ambitie van ‘Eten, Verblijven en Ontmoeten’ uitgangspunt blijft. Het idee achter het basisconcept ‘Eten, Verblijven, Ontmoeten’ is dat dit ervoor zorgt dat de gebouwen (grotendeels) toegankelijk blijven voor het publiek.  Het college zegt te beseffen dat het succes van het concept in hoge mate afhangt van het geloof dat een potentiële ontwikkelaar daarin heeft en van de concrete invulling ervan. Het concept moet volgens het college iets nieuws en unieks toevoegen aan de stad.

Advertisements