Geen gescheiden afval voor de bewoners binnenstad

Al jaren wordt in het centrum van Gouda het afval gescheiden. Voor GFT staan aparte bakken en voor het restafval. Vele bewoners van de binnenstad proberen zo goed mogelijk hun afval te scheiden en lopen dan ook ‘s avonds met hun pannetje voedsel naar de GFT bak.

ZINLOOS! Het blijkt dat Cyclus tijdens het ophalen van het afval de GFT bakken en restafvalbakken weer samenvoegt in de vrachtwagen. Als motivatie geeft Cyclus op dat het GFT afval in het centrum te veel vervuilt is. De gemeente Gouda schijnt hiervan op de hoogte te zijn.

Een mooi staaltje van misleiding aan je burger zullen we maar zeggen. wie of wat kun je eigenlijk nog geloven?

Advertisements