Oude kranten in het Streekarchief

Alle jaargangen van de toenmalige Goudsche Courant en de Schoonhovensche Courant zijn vanaf 1 juli digitaal te raadplegen op de website va het Streekarchief Midden-Holland. De Goudsche Courant verscheen van 1862 tot 2005 en de Schoonhovensche Courant een aanzienlijk deel van die periode. De twee kranten konden tot nu toe alleen op microfiche worden bekeken in de studiezaal. In de nieuwe opzet is het mogelijk de krant digitaal te doorzoeken op elk willekeurig trefwoord, naam en datum.