GBG stelt vragen Artikel 39 over WOB Turfmarktkerk

Gouda – Naar aanleiding van een artikel in deGouda van wil Gemeentebelangen Gouda (GBG) een aantal vragen stellen in het kader van artikel 39 procedure.

In genoemd artikel met als koptekst ‘Drie keer Goudse sabotage van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)’ wordt ingegaan op een aantal WOB-verzoeken waarbij sprake zou zijn van onrechtmatig handelen van de kant van de gemeente.

”Dit artikel is voor ons aanleiding om de navolgende vragen voor te leggen” schrijft fractievoorzitter Jan de Koning.

Advertisements

De Koning wil onder andere weten of het college op de hoogte is van het artikel, of er sprake is van ‘ongeoorloofd weglakken’ van informatie en of er bewust informatie is weggelaten.

Voor de volledige vragen klik hier.

10-03-2021 10:10