Forse investering in scholing in zorgsector

Dankzij het Sectorplan Zorg zijn in de arbeidsmarktregio’s Zuid-Holland Noord en Midden-Holland in het eerste jaar 935 medewerkers aan een scholingstraject begonnen. De looptijd van het Sectorplan is 2 jaar. In totaal willen deelnemende 17 zorgorganisaties 4.500 medewerkers scholen. Door alle veranderingen in de sector worden andere eisen gesteld aan medewerkers. Met behulp van de verschillende scholingstrajecten wordt ingespeeld op die nieuwe eisen.
De werkgevers investeren gezamenlijk in totaal 10 miljoen euro waarvan 3 miljoen wordt vergoed vanuit de Regeling cofinanciering Sectorplannen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.