Extra gebedsplaatsen in kleinschalige moskeeën

Gouda – De islamitische gemeenschap in Gouda krijgt er 600 extra gebedsplaatsen bij. Waarvan 350 in het nog te verbouwen pand aan de Antwerpseweg 1. Daarnaast nog 250 plaatsen in Gouda Oost, waar gebruik gemaakt gaat worden van de voormalige pand van de Lidl aan de Dunantsingel. De islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam en enkele direct betrokkenen zijn er nu kleinschalige oplossingen gevonden.

Aan de Antwerpseweg komt na een behoorlijke verbouwing een wijkgerichte moskee met ruimte voor maximaal 350 bezoekers. Die verbouwing gaat minstens een jaar in beslag nemen. Naast gebed wil men hier ook maatschappelijke activiteiten ontplooien. Ook komt hier een ruimte voor religieuze dodenwassing.

Wijkmoskee
Daarmee is het gebrek aan gebedsplaatsen in Gouda niet opgelost, reden waarom er ook naar Gouda Oost wordt gekeken. De moskee in de Rijkestraat is te krap, waardoor er soms op straat wordt gebeden en in tijdelijke onderkomens. Gedurende de verbouwing van het pand aan de Antwerpseweg zal het voormalige supermarktpand aan de Dunantsingel 92 in gebruik worden gegeven als vervanging voor de huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat. Met de nieuwe plek voor de wijkmoskee wordt de bestaande overlastproblematiek rond de moskee De Rijkestraat aangepakt. Het aantal bezoekers / gebedsplaatsen aan de Dunantsingel bedraagt maximaal 500 personen, ook tijdens bijzondere feestdagen. Na ongeveer een jaar na de opening wordt bekeken wat de ervaringen zijn bij de gebruikers en omwonenden en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De intentie is om de wijkmoskee voor langere periode te verplaatsen naar de Dunantsingel en mee te nemen in de wijkontwikkeling die hier plaats zal vinden.
Maandagavond is er een informatieavond voor de buurt in de Ontmoetingskerk.

Het moskeebestuur MIV Assalamhap is heel blij met deze oplossing. Over de plannen voor de moskee aan de Dunantsingel zegt men: “Wij vinden het belangrijk dat we die plek als een goede buur gaan beheren. We willen met de buurt in contact treden.”

Omgevingsvergunningprocedure
De gemeente en het moskeebestuur hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de Antwerpseweg 1. Dit betekent dat nu de benodigde vergunningen aangevraagd kunnen worden. De vergunningprocedure hiervoor doorloopt het gebruikelijke proces. Na vergunningverlening wordt het pand verbouwd.