Efficiëntere regionale omroep blijft herkenbaar in de regio

De dertien regionale omroepen, waaronder Omroep West, gaan hun administratieve taken op één plek onderbrengen, maar de regionale redacties blijven per regio zelf bepalen wat ze uitzenden. De nieuw te vormen Regionale Publieke Omroep (RPO) wordt voor alle omroepen verantwoordelijk voor onder meer personeel, financiën en techniek. Met het geld dat deze efficiënte structuur bespaart, kan de eerder opgelegde bezuiniging van 17 miljoen euro worden opgevangen. Hierdoor blijft er ruimte voor kwalitatief goede programma’s en kan er geïnvesteerd worden in nieuwe media. Dit is de uitkomst van het overleg tussen de overkoepelende organisatie van de regionale omroepen (ROOS) en staatssecretaris Dekker (Media). De afspraken zijn vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De regionale omroepen hebben eind mei een plan aangeboden aan staatssecretaris Dekker waarin werd beschreven hoe de regionale omroep om wil gaan met het veranderende medialandschap en de bezuinigingen van 17 miljoen euro. ROOS heeft gezegd dat de bezuinigingen zo min mogelijk effect moeten hebben op de programma’s die gemaakt worden. De staatsecretaris ondersteunt dat uitgangspunt. Dekker: “De regionale omroep heeft een hele belangrijke functie, omdat het nieuws om de hoek of in jouw buurt wordt verteld. Vanuit een eigen regionale identiteit. Dat mag niet verdwijnen en daarom waardeer ik de keuze die er wordt gemaakt. Door te snijden in bestuurslagen kan geïnvesteerd worden in programma’s.”
Directeur Gerard Milo van Omroep West is verheugd door de reactie van de staatssecretaris: “Ik ben blij dat de staatssecretaris het voorstel van de regionale omroepen grotendeels heeft overgenomen. Dit voorstel geeft de verschillende omroepen de gelegenheid zelf hun toekomst in te vullen én er komt nu een einde aan de onzekerheid over de toekomst van de omroepen. Dat laat onverlet dat ik het moeilijk blijf vinden dat uitwerking van deze plannen gepaard gaat met een bezuiniging van 17 miljoen euro op de sector. In ieder geval kunnen we nu volle kracht vooruit met het vormgeven aan de noodzakelijke vernieuwing en de toekomst vanaf 2017.”

Toekomstbestendig
Vernieuwing bij de regionale omroep is noodzakelijk, want net als bij de landelijke publieke omroep heeft de regio te maken met veranderend mediagebruik. Er wordt minder radio geluisterd en tv gekeken en meer gebruik gemaakt van internet en sociale media. Om toekomstbestendig te worden, is er een andere aanpak nodig. Daar kunnen de regionale omroepen nu mee aan de slag. Volgens planning moeten alle veranderingen ingaan in 2017. In de tussentijd blijven de staatssecretaris en ROOS in gesprek over de concrete uitwerking van de plannen.