Eenzaamheid in coronatijd III: ‘Hier voel ik me veilig en kan ik mezelf zijn’ 

Gouda – Gevoelens van eenzaamheid, angst, verdriet en leegte: in deze Coronatijd ervaren steeds meer mensen wat het is om eenzaam te zijn. Voor de coronacrisis voelde bijna een op de drie Nederlanders zich eenzaam… hoe zit dat nu dan? En hoe helpt Gouda? Dit is deel III van een serie artikelen over eenzaamheid en lichtpuntjes in coronatijden.

In Gouda zijn verschillende organisaties actief om een luisterend oor of een helpende hand te bieden bij gevoelens van eenzaamheid of isolement. KernKracht, een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid initieerde hiervoor onder andere het project ExpEx Midden-Holland. ExpEx, Experienced Experts, zijn jongeren tussen de 16 en 28 jaar, die hun eigen ervaringen met hulp gebruiken om zich in te zetten voor het verbeteren van jeugdhulp in de regio. Dit doen ze als ervaringsmaatje voor andere jongeren, als adviseur voor gemeenten en hulpverleners, en ze geven voorlichting. Ik spreek vandaag met Sanne Dierick, coördinator van ExpEx Midden-Holland, met Hannah, een ExpEx die als ervaringsmaatje en adviseur bij het project betrokken is en met Lana en Cathelijne, twee jongeren die momenteel nog in een behandeltraject zitten. Binnenkort zullen ook zij de training tot ExpEx gaan volgen. Lana en Cathelijne hebben beiden de impact van de coronacrisis van dichtbij meegemaakt. Bij ExpEx zijn op dit moment ongeveer 15 jongeren als maatje actief, adviseur of voorlichter. Er worden ongeveer 40 jongeren ondersteund, van wie er een aantal de intentie hebben zelf ExpEx te worden.

Artikel gaat verder na de foto

Advertisements

Ervaringscafé
Een van de activiteiten is Het Ervaringscafé, een inloop voor kwetsbare jongeren. Deze activiteit vond in eerste instantie een keer per maand plaats in de Speelwinkel, maar toen fysiek bij elkaar komen niet meer ging, organiseerde Sanne een online inloop. Omdat de behoefte groot was aan frequenter contact werd het Ervaringscafé een wekelijks terugkerende activiteit en in de zomerperiode mocht dit ook fysiek.

Wat gebeurt er eigenlijk tijdens zo’n inloop? Lana: ‘Je kunt creatief bezig zijn, muziek maken of koken. Voor mij is het een manier om even te ontspannen en eruit te zijn. Mijn situatie was niet stabiel: ik was opgenomen maar de afdeling moest sluiten vanwege corona. In het Ervaringscafé legde ik contacten en zat ik niet zo in mijn eigen hoofd.’ Cathelijne: ‘Ik was in september 2019 gestart met een studie, maar twijfelde over mijn keus en besloot te stoppen. Met de komst van corona vielen al mijn zekerheden weg. Ik voelde me eenzaam, maar mijn psychische problematiek speelde niet bij mijn vrienden. Het Ervaringscafé hielp me weer een invulling te vinden van de dag en jongeren te ontmoeten met wie ik ervaringen kon delen.’

De waarde van ExpEx
De ExpEx hebben gemerkt dat corona veel deed met de jongeren die verbonden zijn aan het initiatief. Hannah: ‘Ze liepen tegen dingen aan. Er waren meer zieken bij hulpverleningsinstanties, jongeren vonden en vinden het moeilijk digitaal contact te maken en het besef dat je niet weet wat de toekomst zal brengen geeft veel onzekerheid. Er is meer behoefte aan contact.’ ExpEx zoekt dan ook steeds naar manieren om mensen te verbinden en contact te houden. Er zijn appgroepen en op het Instragram-account van ExpEx (@expexmiddenholland) komen bemoedigende, kleine berichtjes voorbij. Jongeren worden aan elkaar gekoppeld op interesses en soms worden spontaan contacten gelegd. Hannah: ‘We zoeken hierbij vooral naar elkaars kracht. De sfeer bij de activiteiten is openminded, niet geforceerd en ervaringen mogen gedeeld worden, maar niets moet.’

Hoge drempels om contact te maken
Wat doet corona met je op het moment dat je al slecht in je vel zit? Cathelijne: ‘Ik raakte mijn structuur en zekerheid kwijt. Het was zo onzeker wat er ging gebeuren met de wereld en mijn behandelingen. Ik trek me dingen nogal snel aan, dus ik had daar veel last van. Ik vond het ook moeilijk dat er een glazen plaat zat tussen mij en mijn behandelaar, of we bevonden ons op anderhalve meter afstand van elkaar, in eerste instantie met mondkapjes, dat is toch een stukje minder persoonlijk. Ook is de drempel om online heel persoonlijke dingen te delen voor mij hoger. Lana: ‘Bij mij was het contrast vooral heel extreem. Ik ging van opgenomen zijn in een kliniek naar niks, ik heb toen anderhalve maand zonder enige vorm van hulpverlening gezeten. Ik heb duidelijkheid nodig en die was er deze periode niet, wat ik moeilijk vond. Ik probeer me nu vast te houden aan dingen die ik wel in hand heb.’ ExpEx adviseert in dit soort situaties de hulpverleners.

Lichtpuntjes
Toch hebben Hannah, Cathelijne en Lana ook lichtpuntjes ervaren in deze coronatijd. Hannah: ‘Ik heb wel ondervonden dat mensen bewuster met elkaar omgaan. Mensen werden ‘stilgezet’ en kregen weer oog voor de wereld om hen heen. Gewoon een keer een kaartje of een bos bloemen… Dat zag ik wel gebeuren.’ Cathelijne ervoer ook hoe mensen gedwongen werden een ‘reality check’ te doen: ‘Je staat veel meer stil bij de gedachte wie en wat echt belangrijk is in je leven.’ Lana’s band met haar ouders werd in deze periode versterkt. ‘Alle zorg kwam ineens bij mijn ouders terecht, waardoor ze mijn worstelingen van dichterbij meemaakten, we zijn steeds meer gaan samenwerken.’

Contact
ExpEx is heel laagdrempelig. Wil je in contact komen met het initiatief? Twijfel dan niet om een berichtje te sturen: expex@kernkracht.nl. Voor meer informatie kun je www.kernkracht.nl raadplegen. Daar kun je ook meerdere online activiteiten en vormen van steun vinden voor jongeren en volwassenen.

 

 

 
14-11-2020 11:40