Economisch herstel zet door: Meer starters en minder faillietverklaringen in januari 2015

Er zijn meer starters en minder faillietverklaringen in januari 2015 ten opzichte van januari 2014. Hiermee zet de trend van economisch herstel die in 2014 zichtbaar werd door. In de afgelopen maand is met name het aantal zzp’ers in de zorg fors gegroeid: met bijna 80%. Het aantal faillietverklaringen daalt met 26% van 692 januari 2014 naar 513 in januari 2015. In de detailhandel is echter nog sprake van een stijging. Ruim 29% van alle faillietverklaringen trof de detailhandel: 148 bedrijven gingen over de kop tegen 112 in januari vorig jaar. Dat is ruim 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de KvK Bedrijvendynamiek van januari 2015.

Groei en afname
Opvallende groeiers bij de starters zijn naast de zorgsector ook de sector Cultuur, sport en recreatie in het mkb (+29%) en de sector Land- en tuinbouw bij zowel zzp (+39%) als het mkb (+33%). In de sectoren Logistiek, Groothandel en Financiële instellingen is zowel bij de zzp’ers als bij het mkb een beperkte afname van het aantal startende bedrijven te zien ten opzichte van een jaar geleden.

Faillietverklaringen
In alle provincies daalt het aantal faillietverklaringen, behalve in Utrecht. In deze laatste provincie stijgt het aantal met bijna 10% ten opzichte van januari 2014 tot in totaal 45 in januari 2015. In Drenthe en Groningen is sprake van een forse daling ten opzichte van januari 2014: in Drenthe van 26 naar 6 en in Groningen van 26 naar 10. Dat is een daling met respectievelijk ruim 75% en ruim 60%.

Advertisements

Over KvK Bedrijvendynamiek
KvK Bedrijvendynamiek is een maandelijkse publicatie waarin een overzicht staat van het aantal startende en stoppende bedrijven. De rubriek faillietverklaringen is een specificatie van het aantal bedrijfsbeëindigingen. De gegevens zijn gebaseerd op mutaties in het Handelsregister.