Ruim €900.000 subsidie voor hoogwaardig openbaar vervoer in ZH

De provincie Zuid-Holland investeert ruim € 900.000 in de voorbereiding van infrastructurele maatregelen voor de invoering van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in de gemeenten Teylingen, Lisse en Noordwijk als onderdeel van de HOV-verbinding Noordwijk – Schiphol. In Zuid-Holland worden de komende jaren in totaal 7 HOV bus- en treinverbindingen gerealiseerd. Hierdoor kunnen reizigers rekenen op frequent, stipt en comfortabel openbaar vervoer in de hele Randstad.

Economische ontwikkeling
“De subsidies die de Provincie Zuid-Holland heeft verstrekt dragen bij aan de invoering van hoogwaardig openbaar vervoer in de Bollenstreek”, vertelt gedeputeerde Ingrid de Bondt. “Door de infrastructurele maatregelen neemt de bereikbaarheid van de ondernemingen, instellingen en woongebieden in dit gebied aanzienlijk toe. Dat is ontzettend belangrijk voor de verdere economische ontwikkeling en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de regio.”

Gemeente Teylingen
De gemeente Teylingen ontvangt een subsidie van € 750.000. Deze is bedoeld voor het uitwerken van plannen die bijdragen aan de doorstroming en betrouwbaarheid van de bus, zoals aanpassingen aan rotondes, Noordelijke Randweg Voorhout, aanleg van verkeerslichten met voorrang voor het HOV en het aanpassen van haltes. Hierdoor zal de doorstroming voor de bussen in en om Teylingen verbeteren. Ook het auto- en fietsverkeer heeft hier profijt van. Het streven is om de meeste maatregelen voor eind 2016 te realiseren.

Advertisements

Gemeente Lisse
Lisse zet de toegekende subsidie van circa € 100.000 in voor de uitwerking van de HOV-maatregelen. Hieronder vallen onder andere het opstellen van een voorlopig ontwerp voor het te realiseren maatregelenpakket, inclusief benodigde onderzoeken en een inpassingsstudie voor de te realiseren HOV-halte aan de Ruishornlaan.

Gemeente Noordwijk
Ook de gemeente Noordwijk zet de subsidie van € 80.000 in voor de nadere uitwerking van doorstromingsmaatregelen van HOV in Noordwijk. De toegekende subsidie is onder andere bedoeld voor het oplossen van knelpunten in verband met de verkeersdrukte op stranddagen in Noordwijk, te denken valt aan betere actuele informatievoorziening voor automobilisten.