Do. 6-7: Start serie Gouwe Momenten

Gouda – Een nieuwe serie Gouwe Momenten gaat weer van start. Dit oecumenisch aanbod biedt Gouwenaars en toeristen elke donderdag in juli en augustus van 12.00 tot 12.30 uur in de Sint Jan even rust, meditatieve muziek, een beeld, een tekst, een kaarsje ontsteken, een gebed zeggen of stilte.
Voorgangers kiezen soms een afbeelding als uitgangspunt voor de opbouw van het half uur. Er klinken woorden uit de Bijbel, een gedicht of uit de actualiteit en passende CD-fragmenten. Soms werken een of meer muzikanten mee. Aan het begin wordt in het Duits, Frans en Engels gepeild of er anderstaligen uit de oecumene aanwezig zijn om de voorbereide samenvatting in het Engels te kunnen delen.
Het Gouwe Moment in de Sint-Janskerk is voor in het koor. U bereikt dat als vanouds via de ingang onder de toren, waar sinds mei jl. de winkel is gevestigd. Wanneer u zich tussen 11.45 en 12.00 uur meldt voor het Gouwe Moment verkrijgt u vrije toegang. Na afloop is gelegenheid tot napraten of een persoonlijk gesprek.

Op 6 juli start predikant in opleiding Els Klok van de Westerkerk. Zij koos als thema Rust. Van harte welkom, de toegang is vrij.