Do. 31-8: Laatste Gouwe Moment 2017 in de Sint Jan

Gouda – Op 31 augustus van 12.00 tot 12.30 uur hebben Gouwenaars, toeristen en andere voorbijgangers de laatste kans het Gouwe Moment te beleven. Ook dan wisselen in het koor van de Sint Jan meditatieve muziek, tekst, beeld, stilte en gebedskaarsjes ontsteken elkaar af. Elke voorganger bereidt voor vanuit eigen geloofsbeleving. Aanstaande donderdag sluit Ineke Koning-Polet, theologe te Gouda af met het thema Een zachte Stilte. Wie onder de toren vermeldt het Gouwe Moment te willen beleven, mag vanaf 11.45 uur zonder toegangskosten doorwandelen naar het koor in de kerk. Het aantal bezoekers in 2017 steeg ten opzichte van voorgaande jaren. De Raad van Kerken dankt voorgangers, vrijwilligers en Sint Jan voor deze oecumenische samenwerking. Volgende Gouwe Momenten zijn te beleven in de maanden juli en augustus van 2018.