Do. 27-10: Collegetoer Gouda

Soroptimistclub Gouda e.o. organiseert een unieke bijeenkomst in een uniek gebouw, het prachtige Arti Legi aan de Markt in Gouda. Iedere belangstellende is welkom!

Locatie : ARTI LEGI, Markt 27, Gouda
Tijd : inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur
Deelname : € 25, -, scholieren en studenten € 10,-
Goede doel : Syrië ‘Back to School’ – ons landelijk project met Unicef

Collegetoer Gouda is een geplande reeks interessante avonden waarop een maatschappelijk of wetenschappelijk thema wordt benaderd door twee vooraanstaande vertegenwoordigers uit de discipline. Op deze eerste avond van de reeks staat ‘religie en wetenschap’ centraal. Twee wetenschappers, beiden van huis uit rooms-katholiek, maar sindsdien met verschillende geloofsopvatting, dagen elkaar uit op dit thema ten overstaan van de deelnemers aan de bijeenkomst.

Advertisements

Bert Keizer (1947) is arts, filosoof en schrijver. Hij zegde het geloof al lang geleden vaarwel en heeft tal van boeken op zijn naam staan, waaronder ‘Vroeger waren we onsterfelijk’ (2016). Ronald Meester (1963) is hoogleraar wiskunde/kansrekening aan de VU. De wekelijkse oecumenische vieringen van de Leidse Studenten Ekklesia betekenen veel voor hem. Ook hij is auteur, ondermeer van ‘Arrogant’ (2014).

Inschrijving
Opgave voor deelname:
1) maak het bedrag over op bankrekening NL18 INGB 0000 4005 97, t.n.v. Soroptimistclub Gouda eo, de betaling is uw reservering
2) mail naar ctgouda@gmailcom