Do. 20-08: Hooien met het IVN

Op donderdag 20 augustus wordt er door het IVN IJssel en Gouwe gehooid op een eiland in het Reeuwijkse Plassengebied.
Het verschralen van natuurterreinen door regelmatig te maaien en te hooien bevorderd bijzondere plantengroei. Hiervan profiteren ook de insecten en vogels.

Iedereen die belangstelling heeft om mee te gaan is van harte welkom. De boot vertrekt om 19.00 uur vanaf de hoek Zoetendijk/s’Gravebroekseweg Reeuwijk. Rond 21.30 uur is de boot weer terug.