Do. 17-8: Zevende Gouwe Moment in de Sint Jan

Gouda – Donderdag 17 augustus wordt om 12.00 uur opnieuw een Gouwe Moment georganiseerd in de Sint Jan. Een half uur met meditatieve muziek, een beeld, een tekst, gebedskaarsjes ontsteken en stilte. Gouwenaars, toeristen, iedereen is welkom. Via de ingang onder de toren van de Sint Jan is vanaf 11.45 uur de toegang vrij naar het koor in de kerk. Voorganger is St Janspredikant Gerrit Vreugdenhil.
De Raad van Kerken organiseert de serie Gouwe Momenten tijdens de maanden juli en augustus. Elk Gouwe Moment wordt geleid door een voorganger uit een andere geloofstraditie; volgende voorgangers zijn Esther van Schie en Ineke Koning-Polet. De toegang is vrij.