Do.15-01: Help mee het landschap van Polder Bloemendaal mooi te houden!

Donderdag 15 en zaterdag 17 januari gaat de nieuwe en enthousiaste landschapsvrijwilligersgroep polder Bloemendaal voor de eerste maal in 2015 aan de slag met landschapsonderhoud. De groep is eind vorig jaar gestart met ondersteuning van het Wijkplatform Oost Waddinxveen en onder begeleiding van Bureau Mens&Groen. Het landschapsonderhoud bestaat uit het beheer van diverse houtopstanden, zoals houtkaden en bosjes. Het is onderdeel van het Polderplan Weids Bloemendaal, waarin o.a. het behoud en herstel van natuur en landschap is opgenomen.
Polder Bloemendaal is een prachtig stukje veenweidegebied gelegen ten noorden van Gouda en ten oosten van Waddinxveen. Een open, waterrijk polderland, rijk aan natuur, uitnodigend voor omwonenden en recreanten. Om de pracht van natuur en landschap in het gebied te behouden en te ontwikkelen is de inzet van vele partijen noodzakelijk. Inwoners van Gouda (met name uit Plaswijck en Bloemendaal) en Waddinxveen worden van harte uitgenodigd een keer geheel vrijblijvend de sfeer te proeven op een werkdag van de groep. Behalve nuttig, is het vooral ook leuk en gezond met elkaar werken in de buitenlucht. Opgeven voor deelname kan via de coördinator Rob van Oord robvanoord@tiscali.nl