Do. 12-10: Koor- en samenzangavond in Bodegraven

Zingen voor Israël
op 12 oktober in Bodegraven

Op donderdag 12 oktober 2017 organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor- en samenzangavond in de Dorpskerk, Oude Markt 1 in Bodegraven. De avond wordt gehouden onder het motto “Zingen voor Israël” en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur zal er echter al samenzang zijn.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Katwijks Jong Mannenkoor “Sjir El Shaddaï” onder leiding van André Hobo en door twee gemengde koren t.w. Chr. Regiokoor “Adonai” uit Waddinxveen en door Chr. Regiokoor “Adoramus” uit Hazerswoude. Deze twee koren staan onder leiding van Peter Burger en zullen gezamenlijk optreden met pianobegeleiding van Kees de Bruin. De organist Arjan Wouters begeleidt het Katwijks Jong Mannenkoor.

Naast koorzang zal er ook veel samenzang zijn. De avond wordt geopend door ds. C.J. Overeem. Ds. Kees van Velzen zal een korte meditatie houden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor het project “Breng de Joden thuis”. Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.