Do.12-02: Lezing over invloed van de Eerste Wereldoorlog op de kunst

De Waddinxveense Kunst Kring houdt donderdag 12 februari een lezing over de invloed van WOI op de kunst. Caroline Lassche zal de lezing geven in de Immanuëlkerk. Het begint om 19.30 uur, zowel leden als niet-leden zijn welkom.

Korte introductie:
De eerste wereldoorlog betekende op veel gebieden een ommekeer in de geschiedenis. De Europese politiek, haar samenleving en de cultuur werden er definitief door veranderd. De verschrikkingen van de loopgravenoorlog hadden vele jonge levens geëist of mannen voor het leven verminkt. Iedereen kreeg met de gevolgen te maken waardoor het leven volledig op zijn kop kwam te staan. Aanvankelijk heersten er in de kringen van moderne kunstenaars juist positieve gevoelens ten opzichte van een dreigende oorlogssituatie. Vele jonge, talentvolle schilders betraden enthousiast het slagveld met het idee een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan een nieuwe en modernere maatschappij. Sommigen werden soldaat, anderen zetten hun artistieke vaardigheden in en ontwikkelden nieuwe camouflagetechnieken bij het leger of gaven schilderkunstig verslag als oorlogscorrespondent. Uiteraard waren er ook kunstenaars die niets van het wapengekletter moesten hebben. Er zijn er die zich vrijwillig gek lieten verklaren of asiel zochten buiten het geboorteland, alles om maar niet actief deel te hoeven nemen. Al met al waren de jaren 1914-1918 een buitengewone periode voor de geschiedenis van de kunst. In deze lezing krijgt u een beeld van de veranderde rol van kunst in de jaren 1910-1920. Na een korte historische introductie over oorlogsthematiek in schilderkunst, wordt er ingegaan op hoe kunstenaars door “the Great War” hun onschuld verloren en op welke manier zich dat uitte in het werk dat zij maakten. Ook voor de kunstgeschiedenis is deze periode een katalysator voor grote veranderingen. Hierdoor werd de basis gelegd voor de moderne kunst zoals wij die vandaag de dag kennen.

De Nederlandse schilder Theo van Doesburg schreef daarover : “Ik had veel vertrouwen gehad in het hogere en het geestrijke der mensen. Daar stond ik opeens voor de rauwe werkelijkheid. Geen kunst, geen liefde, geen wijsheid maar granaten, granaten, granaten.” Het toont aan hoe radicaal en onverbiddelijk de oorlog ingreep in het leven van artiesten. In het Kunsthalle-museum van Bonn kan men momenteel zien welk effect het lijden en de verwoesting door de Eerste Wereldoorlog (WO1) had op de kunstenaars van de Avant-garde. Meer dan 300 objecten van 60 kunstenaar geven een indrukwekkend en zeer aangrijpend beeld van de historische omwenteling die de Grote Oorlog betekende voor de Kunstgeschiedenis. Het was zonder twijfel een belangrijke historisch keerpunt in de cultuurgeschiedenis van Europa en de Wereld.

Advertisements