Do.11-09: Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

i.s.m.

Historische vereniging die Goude

Advertisements

Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis
11 oktober 2014
Oud-katholieke kerk H. Johannes de Doper
Hoge Gouwe 107, Gouda

Op zaterdag 11 oktober 2014 viert de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis haar vijfde lustrum met een boeiend programma in stad waar de vereniging is opgericht.

Meer dan vijfentwintig jaar geleden kwamen ongeveer 250 mensen in de Grote Sint-Jan bijeen en zij besloten om een landelijke kerkhistorische vereniging op te richten. Het doel van deze interconfessionele vereniging was en is de bevordering van de Nederlandse kerkgeschiedenis, zowel door amateur-kerkhistorici als door professionele vakhistorici. Sinds 1989 zijn er tal van activiteiten georganiseerd en hebben vele publicaties het licht gezien. Op deze bijeenkomst in de kleine Sint-Jan wordt teruggekeken op vijfentwintig jaar beoefening van de Nederlandse kerkgeschiedenis en religiegeschiedenis onder de titel
Van de grote naar de kleine Sint-Jan
Vijfentwintig jaar kerkgeschiedenis in Nederland en Gouda

Op het programma staan twee inleidingen. Prof. dr. Willem Frijhoff, emeritus hoogleraar Nieuwe Geschiedenis aan de Vrije Universiteit, zal een lezing houden onder de titel ‘Lang leve de kerkgeschiedenis!?’. Met uitroepteken én vraagteken. Daarna spreekt Gouwenaar dr. Paul Abels, een van de oprichters van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en (eind)redacteur van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en Tidinge van die Goude, over de religiegeschiedenis van Gouda in relatie tot de Nederlandse kerkgeschiedenis.

Na deze inleidingen kan iedereen op eigen gelegenheid de lunch gebruiken en daarna zijnonder deskundige leiding een kerkhistorische wandeling door de stad Gouda maken, waarbij gekozen kan worden voor verschillende thema’s. Aan het eind van deze wandelingen is er een feestelijke receptie.

Programma
10.30 uur Ontvangst met koffie, thee en een Goudse stroopwafel
11.00 uur Welkom door de voorzitter van de VNK, prof. dr. Jan Jacobs
11.15 uur Lezing door prof. dr. Willem Frijhoff: ‘Lang leve de
Kerkgeschiedenis!?’
11.45 uur Informatie over de Oud-katholieke kerk H. Johannes de Doper
12.00 uur Lezing door dr. Paul Abels: De Goudse kerkgeschiedenis: afwijkingen van het
landelijke normbeeld
12.30 uur Presentatie en aanbieding van de jubileumbundel
12.45 uur Lunch op eigen gelegenheid
14.00 uur Kerkhistorische wandelingen door Gouda
15.30 uur Receptie

Aanmelding
Aan deelname van deze dag zijn geen kosten verbonden. Om aan de bijeenkomst deel te nemen wordt u vriendelijk verzocht om u vóór 1 oktober 2014 aan te melden bij de secretaris van de vereniging: drs. Christiaan Ravensbergen (kerkgeschiedenis@gmail.com of 020-4234482).