Di.31-03: Gratis cursus vrijmetselarij

Bijna een jaar geleden organiseerden de Goudse vrijmetselaars een cursus in één avond, waarvoor veel belangstelling was. Daarom geven zij die cursus op dinsdag 31 maart nog eens.

In de cursus worden het heden en verleden van de vrijmetselarij, het gedachtengoed en de werkwijze behandeld. Er is ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen en voor een gedachtewisseling met aanwezige vrijmetselaars. Het gebouw kan worden bezichtigd.

In het Goudse logegebouw  – een plaatselijke afdeling van vrijmetselaars heet loge – komen een mannenloge, een gemengde loge en een vrouwenloge (in oprichting) bijeen. Voor ieder wat wils, dus.

De mannenloge ‘De Waare Broedertrouw’ (sinds 1801) organiseert de cursus, de gemengde loge  ‘Pythagoras’ en de vrouwenloge (nog naamloos) zijn ook vertegenwoordigd.

De vrijmetselarij is van oudsher met veel geheimzinnigheid omgeven. Vandaag de dag is gelukkig sprake van veel meer openheid. Dat zal tijdens de cursus ook blijken.

De vrijmetselarij biedt een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling. Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende mens een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. Deze weg helpt hem/haar zich te plaatsen ten opzichte van zichzelf, de medemens en datgene wat hij/zij als leidinggevende kracht in zijn leven aanvaardt. De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn/haar plek – in de samenleving in te nemen. Een samenleving die wordt gezien als een te voltooien bouwwerk.

De vrijmetselarij is géén geloof, maar biedt wel onderdak aan gelovigen van alle gezindten, zowel als aan niet-gelovigen, die bereid en in staat zijn om zonder dogma’s en overreding met elkaar in gesprek te raken.

In de cursus zal dit allemaal verder worden uitgediept en toegelicht.

De cursus is nadrukkelijk bedoeld om de aanwezigen een kijkje in de keuken van de vrijmetselarij te bieden. Dit is geheel vrijblijvend. De eerste doelstelling is zeker niet ledenwerving. Uiteraard is het niet verboden als belangstellenden de smaak te pakken krijgen; meer bekendheid en inzicht verschaffen staan echter voorop!

Plaats: Logegebouw, Nicolaas Beetsstraat 2, 2802 NA Gouda

Datum: dinsdag  31 maart 2015

Aanvang: 20.00 uur

Toegang gratis.