Di.26-01: Leen Muller en de Plateelbakkerij Zuid-Holland

Van 26 januari t/m 8 mei 2016 toont Museum Gouda de tentoonstelling ‘Leen Muller en de Plateelbakkerij Zuid-Holland’, over het oeuvre van plateelschilder en ontwerper Leen Muller. Getoond wordt onder meer sier- en gebruiksaardewerk uit de periode dat hij bij de Plateelbakkerij Zuid-Holland werkte, van 1898 tot aan 1936.
Binnen de Plateelbakkerij Zuid-Holland heeft Muller een cruciale rol gespeeld. Eerst als vooraanstaand plateelschilder, later met het bedenken van nieuwe decors, zoals het ‘Rhodian’ en de daarbij behorende schildertechniek. Als zodanig kan Leen Muller gezien worden als het artistieke gezicht van de ‘Zuid-Holland’ gedurende de eerste decennia van de vorige eeuw.

Binnenkort verschijnt er een publicatie over Leen Muller die kleinzoon Frits Muller, met de hulp van diverse verzamelaars en kenners van Gouds plateel, heeft geschreven. Ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek organiseert Museum Gouda deze tentoonstelling. Het getoonde aardewerk is grotendeels afkomstig uit de collectie van Frits Muller.

De afgelopen jaren heeft Museum Gouda er veel aan gedaan om de Goudse aardewerkindustrie in, met name de eerste helft van de twintigste eeuw, in kaart te brengen. Tentoonstellingen over plateel, voorzien van begeleidende catalogi, gekoppeld aan groei van de eigen collectie, hebben ertoe geleid dat nu meer bekend is en ook is vastgelegd. Museum Gouda heeft dat zeker niet alleen gedaan, vaak kon er met succes een beroep gedaan worden op particuliere verzamelaars en onderzoekers op het gebied van Gouds plateel.