Di.23-09: Het mantelzorgcafé

Tijdens het Mantelzorgcafé in september gaan we in op het thema “Curatele, bewindvoering en mentorschap, wat zijn de mogelijkheden?”
Het mantelzorgcafé vindt plaats op dinsdag 23 september van 13.30 tot 15.00 uur in “de Vest”, Ridder van Catsweg 300, te Gouda. Aanmelden kan tot 23 september en deelname is gratis. Voor aanmelding , informatie of vragen over deze en andere activiteiten van Palet Welzijn kunt u terecht bij Anne-Marieke van Gameren of Danielle Schipper, coördinatoren mantelzorgondersteuning Palet Welzijn.

Mantelzorgers kunnen te maken krijgen met een partner of familielid welke niet goed (meer) voor zichzelf of voor zijn/haar financiële zaken kan zorgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat zij dementerend zijn, psychiatrische patiënt zijn of een vorm van autisme hebben. Het kan nodig zijn om voor hen bewindvoering of mentorschap aan te vragen. We hebben deze middag mevrouw Marian Kuijt uitgenodigd om mantelzorgers hier over te informeren, zij is executeur/ lid NOVEX. Ze gaat over deze onderwerpen meer uitleg geven en kan uw vragen beantwoorden.

Advertisements