Di.19-01: Informatiebijeenkomst ZOG MH

Voor hun voorlichtingsactiviteiten is de ZOG MH op zoek naar mensen met persoonlijk ervaring die opgeleid willen worden tot voorlichter. De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten in de zorg en hun naasten. Heb je ervaring met dakloosheid of psychische aandoeningen zoals
persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis, zelfbeschadiging of een verslavingsachtergrond? Zit je goed in je herstelproces en wil je je ervaring leren delen en inzetten ? Dat kun je leren tijdens de cursus: “Ervaringsdeskundige Voorlichter”. Er is een informatiebijeenkomst hierover op dinsdagmiddag 19 januari van 14.00 tot 16.00 uur op de Tielweg 3 te Gouda
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Dora Wempe. Zij is bereikbaar via email d.wempe@zogmh.nl of 0182-519060. Bekijk ook de website: www.zogmh.nl