Di. 17-4: Lezing Dijkgraaf Hans Oosters

Waddinxveen – Het Historisch Genootschap Waddinxveen houdt elk jaar haar algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden de huishoudelijke zaken van de vereniging besproken. Op de agenda voor deze vergadering staan onder meer: vaststellen jaarrekening vereniging 2017 en begroting 2018. Deze onderwerpen vergen naar verwachting weinig tijd, reden waarom het bestuur de heer Hans Oosters, Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard bereid heeft gevonden een lezing te houden over de taken van zijn hoogheemraadschap.

Waddinxveen ligt ruim 6 meter beneden NAP. Dat betekent dat de regulering van het waterpeil voor ons, Waddinxveners, van het allergrootste belang is om droge voeten te houden. Het hoogheemraadschap heeft onder meer tot taak het waterpeil te reguleren.

Waddinxveen ligt ook op de grens van twee hoogheemraadschappen. De Dorrekade (Jan Dorrekeskade/Onderweg) vormt de begrenzing tussen de Hoogheemraadschappen Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland. De heer Oosters zal tijdens zijn inleiding ingaan op de taken van het hoogheemraadschap en zal daarbij ook aandacht schenken aan de bijzondere grens tussen beide hoogheemraadschappen.

Advertisements

Na zijn lezing wordt een paneldiscussie gehouden, waaraan ook Cees Kroes, dijkgraaf van het voormalige waterschap Wilck en Wiericke, zal deelnemen.

De Algemene Ledenvergadering van het Historisch Genootschap Waddinxveen en de lezing door Dijkgraaf Oosters worden gehouden op dinsdag 17 april, aanvang 20.00 uur, in de Rijnlandzaal van Hotel De Unie, Kerkweg-Oost 226 in Waddinxveen. De toegang is gratis.

Uw evenement ook op de lokale nieuwssite GoudaFM?
Mail uw evenement naar persbericht@goudafm.nl
17-04-2018 20:00