Di.17-11: Goverwelle Bruist

Bewoners van de wijk Goverwelle zijn op dinsdag 17 november om 19.45 uur welkom bij Goverwelle Bruist in de Irishof.

De eerste bruisbijeenkomst eind september met 35 deelnemers leverde veel ideeën op. Een eerste actie om het Steinse Groen schoon te maken is al uitgevoerd. Andere ideeën richten zich vooral op het levendiger maken van de wijk. Het programma op 17 november bestaat uit korte presentaties, uitwerking van plannen en ontmoeting met wijkgenoten. Het is nog steeds mogelijk om nieuwe ideeën in te brengen.
Goverwelle Bruist gaat niet over problemen van de wijk, maar over wensen, ideeën en mogelijkheden. Iedereen is welkom om mee te denken en mee te helpen. Stichting Gouda Bruist organiseert deze avond samen met Wijkteam Goverwelle.
Meer informatie op goudabruist.nl of wtgoverwelle.nl of per mail via info@goudabruist.nl.