Di. 15-01: Prof. dr. Stefan Paas. Vreemdelingen en gelovigen

“Er wordt ontzettend veel gekletst over God, geloof en spiritualiteit. De theologie kan helpen het maatschappelijke gesprek te voeden met intelligente verhalen, met mooie beelden, met ervaringen van vroeger en wereldwijd”, zegt hij in een interview met Trouw.

Anders dan andere keren, is Paas niet gekozen door een jury of door het publiek, maar is hij op 27 oktober aangezocht door de organisatie van de ‘Nacht van de Theologie’, onder andere Trouw, Nederlands Dagblad, EO en Protestantse Theologische Universiteit.

Prof.dr. Stefan Paas (1969) is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit te Kampen en hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast is hij ouderling in de christelijke gemeente Via Nova in Amsterdam.

Missiologie (zendingswetenschap) beschouwt Paas als hoogst relevant voor het huidige publieke debat, waar ‘iedereen aan het zenden is en vrijwel niemand luistert’. Hij erkent dat er veel is misgegaan in de geschiedenis van (koloniale) zending, maar dat er ook lessen zijn geleerd.

Kun je missionair zijn in een cultuur die steeds minder in geloof ziet? Is geloof nog relevant? Is er een uitweg?

Er waait een missionaire wind door Nederland. Maar de secularisatie gaat door en veel kerken ervaren al het gepraat over ‘zending’, ‘opwekking’, ‘groei’ en ‘verandering’ als weinig realistisch. Is het mogelijk om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard vinden?In zijn boek ‘vreemdelingen en priesters’ legt hij uit hoe dat kan. Het boek is gebaseerd op de ervaringen die de auteur heeft opgedaan in verschillende contexten, waaronder Amsterdam.

Een kerk met grote getallen, veel invloed en succes: vergeet het maar. Tegelijk zal hij zich ook niet neerleggen bij het defaitisme van gelovigen die gemoedelijk en theologisch correct kerkje spelen tot de laatste onvermijdelijk een keer het licht uitdoet. Wat ziet hij dan wel voor zich? Wat is dan wel een realistische toekomst voor de kerk in West-Europa?

 

Laat U opnieuw inspireren op dinsdag 15 januari 2019.

Aanvang 20.00 u. Entree € 5.

Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”, ‘t Kerkestuk 1, Reeuwijk

15-01-2019 09:00