Di.08-12: HOP Lezing ´Archeologie Midden-Holland: meer dan opgraven´

Op dinsdagavond 8 december 2015 verzorgt Christo Thanos van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in het Historisch Ontmoetingspunt (HOP) in de Bibliotheek De Groene Venen te Waddinxveen de lezing over ‘archeologie Midden-Holland: meer dan opgraven’.

Archeologie komt vooral in het nieuws wanneer tijdens opgravingen interessante vondsten worden gedaan. Opgravingen vormen echter maar een klein deel van archeologisch onderzoek. Het voorspellen en opsporen van archeologische resten en het behoud ervan in de bodem is belangrijke informatie bij het vaststellen van archeologiebeleid van een gemeente. Het kan voorkomen dat u bij het aanvragen van een omgevingsvergunning zelf rekening moet houden met archeologie.

De heer C. Thanos (regio-archeoloog bij de Omgevingsdienst Midden-Holland) geeft een lezing geven over het voorspellen, het onderzoeken en het behouden van archeologische waarden binnen Waddinxveen en de regio Midden-Holland. Binnen het wetenschappelijk onderzoek van archeologische sporen en vondsten hebben grote ontwikkelingen plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen dragen bij aan hoe de archeologie van Waddinxveen in kaart is gebracht en uiteindelijk verankerd is in het gemeentelijk beleid. Ook wordt er kort ingegaan hoe u zelf erachter kunt komen of u bij bouwplannen rekening moet houden met het aspect archeologie en hoe u het beste kunt handelen.

De lezing start om 20:00 uur in de Bibliotheek te Waddinxveen, Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1, en duurt tot 22:00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Toegangskaarten zijn voor €2,50 verkrijgbaar aan de informatiebalie van het Cultuurhuys De Kroon. U kunt deze ook reserveren via de website van de Bibliotheek De Groene Venen of het Cultuurhuys De Kroon. Consumpties zijn tegen betaling te verkrijgen bij het Cultuurhuys de Kroon.
De openingsuren kunt u vinden op de website www.bibliotheekdegroenevenen.nl.