Di. 07-05: Informatiebijeenkomst start verhuur Middenwillens

De gemeente Gouda en Woonpartners MH maken zich zorgen over de positie van jonge starters op de woningmarkt. De indruk bestaat dat door een tekort aan betaalbare huurwoningen voor deze groep jongeren, het moeilijk is om vacatures in deze functies in de regio te vullen. Begin mei 2019 starten we met de verhuur van 24 sociale huurappartementen in het complex van de Middenwillens in Gouda. Deze 24 jongerenappartementen worden voor 50% toegewezen aan jongeren met een maatschappelijke functie. Een functie bij politie of andere hulpdiensten zoals de zorg en het onderwijs. Denk daarbij aan bijvoorbeeld jonge Pabo’s, verpleegkundigen, politiemensen en brandweerlieden in spé. De andere 12 appartementen worden verloot onder de andere reacties. Er hebben zich al ruim 400 kandidaten aangemeld als belangstellende.

 

Op dinsdag 7 mei 2019 van 16.30 tot 18.00 uur bent u van harte welkom samen met kandidaathuurders voor meer informatie op de bouwlocatie. U kunt ook de appartementen bezoeken. De medewerkers van Woonpartners kunnen vragen beantwoorden over wie in aanmerking komt, hoe de verdeling en toewijzing wordt gedaan en eventuele andere vragen.

 

We hopen u op 7 mei te verwelkomen.

07-05-2019 09:00