Di.03-03: Training 'Stoppen met roken'

Stoppen met roken wordt vaak als moeilijk ervaren. Vier van de tien rokers willen graag stoppen, maar zouden daarbij steun wel prettig vinden. Voor wie die extra steun wil, start op dinsdagavond 3 maart de groepstraining ‘Rookvrij! Ook jij?’ in Gouda.

En, niet onbelangrijk: deze begeleiding bij het stoppen met roken wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed!

Stoppen met roken levert een betere conditie op, een betere huid een gezondere mond, een prettiger lichaamsgeur en verkleint risico’s op allerlei gezondheidsproblemen. Bovendien bespaar je veel geld: als je een pakje per dag rookt, blaas je zo’n 2.000 euro per jaar de lucht in!

De kans op succes is met deze training ruim achtmaal groter dan bij stoppen-met-roken op eigen kracht en is daarmee één van de hoogst scorende ondersteuningsmethoden. De succesfactoren van deze training zijn het stoppen in groepsverband in combinatie met deskundige begeleiding en het gebruik van medicijnen en / of nicotinevervangers.

Voor de meeste mensen is stoppen-met-roken een moeilijke opgave. Vaak hebben mensen al meerdere stoppogingen gedaan voordat ze hulp zoeken. Steun van anderen en het uitwisselen van ervaringen met andere mensen en de betrokkenheid naar elkaar, zijn belangrijk voor het slagen van een stoppoging. Deze extra steun wordt door de deelnemers aan de training ‘Rookvrij! Ook jij?’ als zeer positief ervaren. Na een goede voorbereiding in de eerste en tweede bijeenkomst stoppen de deelnemers in de derde bijeenkomst met roken, met hulp van een ervaren trainer en collega-deelnemers. De groep bestaat uit minimaal acht en maximaal zestien deelnemers. De training, georganiseerd door SineFuma, Zorgbrug en de GGD Hollands Midden, duurt zeven weken en bestaat uit zeven bijeenkomsten van anderhalf uur.

 

Tijd en plaats

De training start op dinsdagavond 3 maart van 19.00 tot 20.30 uur in het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10 te Gouda. De training eindigt dinsdag 21 april.

De training staat ook open voor inwoners van omliggende gemeenten.

 

Vergoedingen

De begeleiding bij stoppen met roken wordt vergoed vanuit de basisverzekering, evenals de kosten van medicatie en nicotinevervangers. Voor de vergoeding van medicatie geldt de voorwaarde dat tegelijk ook begeleiding zoals deze groepstraining plaatsvindt. Op de vergoedingen vanuit de basisverzekering kan wel het eigen risico van toepassing zijn.

 

Aanmelding en informatie

Kijk voor contactgegevens, alle voorwaarden en aanmelding op www.rookvrijookjij.nl of bel met SineFuma op 076 – 88 951 95. Ook kunt u daar terecht voor actuele informatie over de vergoeding door uw zorgverzekeraar.