Di.03-03: Inloopmiddag Thiendenland in Schoonhoven

Zorgaanbieder Gemiva-SVG Groep breidt de mogelijkheden voor dagbesteding in Schoonhoven uit. Sinds 1 februari is er in activiteitencentrum Thiendenland aan de Gentiaan in Schoonhoven een inloop voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (ggz). Op dinsdag 3 maart is er van 11.30 tot 14.30 uur een open dag. Koffie en gebak staan klaar.

 

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (wmo) zijn de gemeentes vanaf 2015 grotendeels verantwoordelijk voor kwetsbare burgers. In Schoonhoven heeft de gemeente Krimpenerwaard samen met de Gemiva-SVG Groep een inloop opgezet voor ggz-mensen, mensen met een psychische kwetsbaarheid. De Gemiva-SVG Groep heeft haar oorsprong in de zorg voor mensen met een beperking en stelt nu ook haar deskundigheid en gebouwen beschikbaar voor mensen die om een andere reden ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving. De nieuwe inloop is een eerste initiatief hierin en is van maandag, dinsdag, donderdag en open van 11.00 tot 15.00 uur en op woensdag van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Advertisements

 

Participatiesamenleving

“In ons activiteitencentrum Thiendenland aan de Gentiaan in Schoonhoven is een aparte ruimte beschikbaar voor de inloop”, vertelt locatiemanager Marjan Nuyt  “Daar kunnen wij de inloop vorm geven. We zijn vooral een plek waar mensen binnen kunnen lopen, contacten kunnen leggen en deel kunnen nemen aan de activiteiten van de inloop. Uitgangspunt is participatie in de samenleving. Wij denken dan in eerste instantie aan ontmoeting met andere mensen en aan actief bezig zijn. De andere cliënten van het activiteitencentrum zijn al een bekend gezicht in de wijk met oud papier en glas ophalen. Daarin willen we gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld voor buurtbewoners boodschappen te halen of een kleine hondenuitlaatservice op te zetten. In het gebouw organiseren we ook creatieve activiteiten. Denk daarbij aan beeldhouwen, boetseren, bloemschikken, klaverjassen, schilderen en mozaïeken. Ook aan de bewegingsactiviteiten in het gebouw kunnen bezoekers van de inloop deelnemen. Die activiteit organiseren we sinds vorig jaar samen met de gemeente voor wijkbewoners. Het moet vooral laagdrempelig zijn, de term ‘inloop’ zegt al genoeg. Daarom noemen we het gewoon: De Inloop.”