Di.02-06: Informatieavond Zuidelijk Stationsgebied

Op 2 juni om 19.30 uur organiseren het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied en de gemeente Gouda een informatieavond over de herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied. Tijdens deze avond komen met name de toekomstige plaats van het busstation en de fietsenstalling aan bod.

De afgelopen anderhalf jaar hebben het Bewonersinitiatief, de gemeente en een aantal betrokken partijen gewerkt aan mogelijke ontwikkelscenario’s voor dit gebied.
Centraal daarbij staat besluitvorming over het wel of niet verplaatsen van het busstation.
Andere aandachtspunten daarbij zijn:
– de consequenties voor het busvervoer en het station als OV-knooppunt ;
– mogelijke oplossingen van de fietsenstallingsproblematiek in het zuidelijk stationsgebied;
– de ontwikkelmogelijkheden van het zuidelijk en noordelijk stationsgebied;
– de verbinding tussen het station en de binnenstad.

De verschillende scenario’s zullen worden toegelicht en er is veel ruimte voor vragen en discussie.

De agenda is:
– Toelichting van de scenario’s aan de hand van posters
– PowerPoint presentatie
– Vragen en discussie

U bent vanaf 19.30 uur welkom in het Huis van de Stad, in de Raadszaal.