Denk mee over verbeteringen voor de Reeuwijkse Hout

Reeuwijk – Staatsbosbeheer ontwikkelt namens Groenalliantie Midden-Holland nieuwe plannen om de Reeuwijkse Hout nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken op zaterdag 6 juli van 13:00 tot 16:00 uur in de Reeuwijkse Hout. Medewerkers van Staatsbosbeheer zijn aanwezig bij de zwemplas om de plannen toe te lichten en wensen en opmerkingen te noteren. Het gaat om de verbeteren van de strand- en oeverzone en de bosstructuur en graslanden. Deze plannen vormen een uitbreiding op de andere geplande verbeteringen zoals het herinrichten van de entree en het realiseren van een avonturenspeelroute in samenwerking met Landal De Reeuwijkse Plassen. Ideeën delen Het bestuur van Groenalliantie Midden-Holland heeft eind 2018 akkoord gegeven voor de uitwerking van deze plannen. Staatsbosbeheer heeft de eerste ideeën inmiddels bedacht en wil deze graag delen met de omgeving. Bewoners en bezoekers worden nadrukkelijk opgeroepen hun input te leveren en wensen kenbaar te maken. Belangenpartijen uit de omgeving worden via een aparte bijeenkomst gevraagd input te leveren. Kwaliteitsimpuls De nieuwe plannen maken onderdeel uit van de kwaliteitsimpuls Groenalliantie die ten doel heeft de recreatiegebieden in het Groene Hart aantrekkelijker te maken zodat recreanten er meer kunnen doen, beleven en zien. De provincie Zuid-Holland draagt financieel bij. Staatsbosbeheer is als beheerder verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Samenwerking vindt plaats met gemeenten, waterschappen, omwonenden en andere belanghebbenden uit de omgeving om projecten gezamenlijk te realiseren en/of te onderhouden. Kijk voor meer informatie over de kwaliteitsimpuls Groenalliantie en specifiek de projecten in de Reeuwijkse Hout op www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving? Mail het ons via redactie@degouda.nl Download nu deGouda App voor iOS en Android  24-06-2019 20:10