De voor- en nadelen van de snelheidsverlaging op de Nederlandse wegen

Zuid-Holland kent de meeste flitspalen en het hoogste aantal verkeersboetes in Nederland. Betekent dit dat we in Gouda op onze tellen moeten passen? Of is onze need-for-speed een simpel rekensommetje van meer inwoners en drukkere wegen? Hoe we de situatie ook schetsen, aan deze dwang om hard te rijden is de afgelopen maand een abrupt eind gekomen. De nationale snelheidsverlaging van maximaal 100 kilometer per uur is half maart van kracht gegaan. Maar wat betekent dit voor de inwoners van Nederland?

Vanwege de stikstofcrisis heeft de Nederlandse overheid grote beslissingen moeten nemen. De snelheidsverlaging op de Nederlandse snelwegen is slechts één van de maatregelen die het kabinet neemt om de stikstofuitstoot terug te dringen. Hiermee probeert het kabinet het woningtekort in Nederland terug te dringen. Als er minder stikstofuitstoot is, kan er immers weer meer gebouwd worden. De meningen over deze beslissing zijn verdeeld. Want wat betekent dit voor de automobilisten? Wat zijn de voor- en nadelen van de snelheidsverlaging op onze snelwegen?

Meer veiligheid op de weg
De afgelopen jaren zijn het aantal dodelijke ongelukken op de Nederlandse snelwegen in een rap tempo toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Volgens verschillende hoogleraren heeft dit te maken met de hogere snelheid op de wegen. Iedere tien kilometer harder rijden leidt tot 30 tot 40 procent meer doden op de snelweg. Hoe hoger de gemiddelde snelheid, hoe groter het risico op een dodelijk ongeluk zal zijn.

Advertisements

Als er op alle snelwegen maximaal honderd kilometer per uur wordt gereden, neemt tevens de impact bij een botsing af. Hoewel er nog steeds een flinke aanrijding zal ontstaan, zal het letsel waarschijnlijk een stuk minder ernstig zijn.

Dalende premies autoverzekering
Automobilisten kregen het in 2019 zwaar te verduren door de stijgende premies van de autoverzekering. Steeds meer mensen zagen de kosten voor hun autoverzekering gestaag toenemen. Ook in 2020 wordt er een flinke stijging verwacht. Toch kunnen we indirect stellen dat de kosten voor de premies wellicht zullen dalen als iedereen zich aan de toegestane snelheid zou houden. Het risico op ongelukken neemt immers drastisch af. Hierdoor zal er minder schade gemeld worden, waardoor men indirect op de kosten van hun verzekering auto kunnen besparen.

Lager brandstofverbruik
Bovendien zullen automobilisten zuiniger gaan rijden. Wanneer men langzamer rijdt, zal immers ook het brandstofverbruik dalen. Hoeveel precies hangt natuurlijk van verschillende factoren af. Denk bijvoorbeeld aan de auto die je rijdt, maar ook aan de eigen rijstijl. Toch zal iedereen dit wel degelijk gaan merken in de portemonnee.

Nadelen van snelheidsverlaging
Ondanks de enorme voordelen zijn ook veel mensen sceptisch over het plan. Maar waarom eigenlijk?

Hoewel er volgens hoogleraren veel voordelen aan het plan zitten, begrijpen zij ook de ergernis van sommige automobilisten. Zeker wanneer men veel voor het werk onderweg is, kunnen zij de snelheidsverlaging als onnodige hinder ervaren. Zijn ze straks nóg langer onderweg? Uit onderzoek blijkt dit echter wel mee te vallen. De snelheidsverlaging zal niet meer dan 3 tot 5 minuten extra tijd beslaan. Deze extra reistijd kan je ook al ervaren als je een keer extra voor een rood stoplicht staat.

Daarnaast wordt honderd rijden als saai beschouwd. Doordat mensen het idee hebben dat ze minder goed hoeven op te letten, zal het gebruik van de mobiele telefoon toenemen. Met alle gevolgen nadien. Bovendien kan de snelheidsverlaging enkel effect hebben als iedereen dezelfde snelheid aanhoudt. Het zou een illusie zijn om dit te verwachten. Mensen hielden zich immers al niet aan de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Waarom zou dat na de snelheidsverlaging anders zijn?

Kortom, er is nog veel onzeker. Wat betreft de voordelen, hopen wij ook in Gouda verschil te merken!

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

16-04-2020 11:20