De Sint-Janskerk herrijst in oude glorie

Gouda – Voor de viering van Gouda 750 jaar stadsrechten gaan Museum Gouda en de Sint-Janskerk een nieuw en spectaculair avontuur aan. Met de historische mijlpaal van 750 jaar stadsrechten in 2022 op ons netvlies, zijn museumdirecteur Marc de Beyer en coördinator Stichting Goudse Sint-Jan Jaap van Rijn gaan brainstormen hoe zij gezamenlijk iets kunnen bijdragen aan dit jubileum.

Bij het eerste overleg vonden de Beyer en van Rijn elkaar snel in een project dat de knaller belooft te worden van dat jaar. ”We kwamen tot de conclusie dat wij misschien wel het grootste geheim van Gouda bewaren. Een geheim dat het natuurlijk verdient om onthuld te worden!”

We brengen de kerk terug in de oorspronkelijke glorie van de laat-zestiende-eeuwse kerk

Om de waarde van dit Goudse Geheim te begrijpen starten zij met een korte geschiedenisles. ”Als Gouwenaar ben je vast bekend met de grote brand in 1552 die de, destijds katholieke, Sint-Janskerk grotendeels in de as legde. Tijdens de wederopbouw van de kerk kregen bekende glazeniers en schilders de opdracht om de verloren gegane glas-in-loodramen en altaarschilderijen te vervangen”.

De glas-in-loodramen, ook wel Goudse Glazen genoemd, werden geschonken door grote Europeanen, zoals de Spaanse koning Filips II en landvoogdes Margaretha van Parma. De altaarstukken werden onder meer geschilderd door toen beroemde Amsterdamse kunstenaars. Twintig jaar na de brand werd de stad protestants. Kerkinterieurs vielen in heel Nederland ten prooi aan beeldenstormers en kerkschatten verdwenen tijdens rooftochten. Maar wist je dat Gouda het leeuwendeel van deze schatten heeft kunnen bewaren?

Op last van het stadsbestuur sloot de Sint-Janskerk voor een lange periode haar deuren en werden verschillende interieuronderdelen in veiligheid gebracht. De reden dat de zestiende-eeuwse glas-in-loodramen, de voorbereidende cartons (dit zijn een-op-een ontwerptekeningen, de langste is ongeveer 6 meter) én de monumentale altaarstukken deze turbulente periode overleefden. Maar wat hebben deze kerkschatten van de Sint-Jan met Museum Gouda te maken?

”We brengen de kerk terug in de oorspronkelijke glorie van de laat-zestiende-eeuwse kerk!. Ons plan is om de typisch witte Nederlandse protestante kerk aan te kleden zoals de zestiende-eeuwse katholieke kerk eruitzag. Dat doen we met de originele altaarstukken. Doordat dergelijke monumentale schilderijen alleen in Gouda bewaard zijn gebleven, is dat uniek voor Nederland!”, aldus  Jaap van Rijn.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android  

03-04-2019 09:45