De Ark verhuist naar de Clematislaan

De ZMLK-school De Ark en kinderdagcentrum van Gemiva gaan definitief verhuizen naar de Clematislaan. De Goudse gemeenteraad heeft woensdagavond unaniem ingestemd met de herhuisvesting. Voor de herhuisvesting van de Ark en Gemiva wordt tevens een extra financiering van ruim 2,7 miljoen euro verleend, bovenop het reeds gereserveerde bedrag van 2,1 miljoen euro. Het schoolgebouw aan de Clematislaan is nu nog eigendom van het Driestar College en in gebruik voor het speciaal onderwijs van De Driestar, dat op termijn gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie aan het Ronsseplein. Voor deze vervangende huisvesting wordt een krediet van 350.000 euro aan de Driestar verleend.

Het is de bedoeling dat het schoolgebouw aan de Clematislaan na de zomervakantie van 2017 vrij komt, waarna het gebouw volledig wordt gestript en gerenoveerd wordt. De Ark en het kinderdagcentrum met de verbouwing kunnen beginnen. Naar verwachting zal het pand aan de Clematislaan in augustus 2018 in gebruik genomen kunnen worden

Met de definitieve verhuizing naar de Clematislaan 2 is een einde gekomen aan misschien wel het meest langslepende dossier in het kader van de onderwijshuisvesting. De Ark is 14 jaar lang op zoek geweest naar een locatie om samen met kinderdagcentrum Bloemendaal van Gemiva-SVG Groep nieuwbouw te realiseren. Nadat de laatste plannen, om de PWA-Kazerne voor hun beide en voor een islamitisch centrum te verbouwen, waren afgeblazen, heeft een meerderheid van de gemeenteraad aan het college verzocht zich maximaal in te spannen om een locatie te vinden waar gezamenlijke huisvesting van De Ark en het kinderdagcentrum mogelijk zou zijn. ZMLK-school de Ark en kinderdagcentrum Gemiva hadden al eerder aangegeven zeer tevreden te zijn met de gezamenlijke huisvesting aan de Clematislaan.

bron: Goudse Post